Kvalita Precíznosť Bezpečnosť
elektroinštalácie, outsourcing údržby a prevádzky elektro,
dozorovanie a riadenie stavieb a poradenská činnosť

Referencie Slotraco s.r.o.

2017 - 2021 Švajčiarsko - GE (Alstom) - Nant de Drance - Vodná elektráreň
Inštalácia káblových žľabov, inštalácia káblov a káblov, inštalácia elektrických obvodov...
2016-2017 Actemium – Leuven, Belgicko
montáž káblových žľabov, ťahanie káblov, zapájanie káblov, osadzovanie rozvádzačov a...
2016-2017 Actemium – Leuven, Belgicko
montáž káblových žľabov, ťahanie káblov, zapájanie káblov, osadzovanie rozvádzačov a...
2016-2017 Actemium – Leuven, Belgicko
montáž káblových žľabov, ťahanie káblov, zapájanie káblov, osadzovanie rozvádzačov a...
2016-2017 Actemium – Leuven, Belgicko
montáž káblových žľabov, ťahanie káblov, zapájanie káblov, osadzovanie rozvádzačov a...
2016-2017 Actemium – Leuven, Belgicko
montáž káblových žľabov, ťahanie káblov, zapájanie káblov, osadzovanie rozvádzačov a...
2016 – Cegelec BV – Rotterdam Gate Terminal
Holandsko. Montáž káblových žľabov, ťahanie káblov, zapájanie káblov, osadzovanie rozvádzačov...

Fotovoltické elektrárne

Zdroj energie – slnko – nám už dnes umožňuje vyrábať elektrinu s ohľadom na ochranu životného prostredie. S firmou Slotraco s.r.o. je možné tento obrovský zdroj efektívne využívať. Proces, ktorý s plným nasadením podporujeme našim know-how a inováciami.

Svetová energetika sa rúti smerom k stále väčšej spotrebe. Klasické energetické zdroje nebudú schopné dlhodobo kryť nároky populácie. Jednou z mála účinných alternatív je zvýšený podielu alternatívach zdrojov. Od fotovoltaiky sa očakáva, že sa už behom, 20 až 50 rokov, stane viditeľným a významným zdrojom najčistejšej formy energie, elektriny. Cestou k tomu bude inštalácia fotovoltaických a solárnych systémov na vidieku (najskôr v rozvojových krajinách) a fotovoltaika integrovaná do stien a striech budov.

Zníženie nákladov na elektrickú energiu :

Fotovoltaická elektráreň na streche budovy je ideálnym zdrojom energie potrebnej na prevádzku týchto budov. Zároveň je týmto spôsobom možné docieliť zníženie nákladov.

Ak je elektráreň správne navrhnutá, je možné využiť až 2 / 3 energie z jej výroby pre zníženie potrieb na externý nákup.

Odpredanie el. energie z fotovoltaickej elektrárne :

Zvyšnú energiu, ktorá sa nevyužije pre vlastnú spotrebu je možné odpredať do distribučnej sústavy alebo do lokálnej distribučnej siete k vzájomnej spokojnosti oboch strán.

Fotovoltaika rodinné domy :

Fotovoltaická elektráreň (FVE) je je vhodným doplnkovým zdrojom energie aj pre rodinný dom. Návratnosť danej investície je od 7 do 12 rokov.

Výpočet výnosnosti fotovoltaických panelov

Z 1 m2 fotovoltaického panelu ktorý ponúkame s výkonom 245 Wp dokážete ročne vyrobiť 211 kWh elektrickej energie, tak potom inštalácia 20 m2 fotovoltaických panelov zabezpečí výrobu 4220 kWh elektrickej energie ročne. Pri výkupnej cene 0,448 € za 1 kWh teda dokážete vyrobiť 1 890,56 € (56 955,01 Sk). Ak ste ročne dokázali zarobiť z fotovoltaiky 1 890,56 € a predpokladáme že na vykurovanie a prípravu teplej vody sme minuli 939,82 € (28 313,01 Sk), zostáva vám k dispozícii 950,74 € (28 641,99 Sk).

Mesačné platby za spotrebu el energie sa pohybujú za rodinný dom v priemere 39,83€ ( 1200 sk).
Ročná platba vychádza na 477,96 € ( 14 399,02 sk ).

Čo vás to ale bude stáť?

1 m2 fotovoltaických panelov u nás stojí aj s montážou približne 640 € bez DPH.

Výkon z 20 m2 je postačujúci aj na pokrytie potreby uvedeného domu. Cena inštalácie 20 m2 fotovoltaických panelov bude 12 800 € + 2560 € (DPH) = 15 360 €. Daných 20 m2 fotovoltaických panelov zabezpečí výrobu 4220 kWh elektrickej energie ročne.

Pri nákupnej cene 0,448 € za 1 kWh teda dokážeme vyrobiť 1 890,56 € (56 955,01 Sk).

Pre kalkuláciu a návrh sa obráťte na tu Slotraco
STC SLOTRACO, s.r.o., Kolonáda 944, 972 01 BOJNICE, Slovenská Republika
Created by WebCreative.info © 2010 - 2024 All rights reserved.