Kvalita Precíznosť Bezpečnosť
elektroinštalácie, outsourcing údržby a prevádzky elektro,
dozorovanie a riadenie stavieb a poradenská činnosť

Referencie Slotraco s.r.o.

2017 - 2021 Švajčiarsko - GE (Alstom) - Nant de Drance - Vodná elektráreň
Inštalácia káblových žľabov, inštalácia káblov a káblov, inštalácia elektrických obvodov...
2016-2017 Actemium – Leuven, Belgicko
montáž káblových žľabov, ťahanie káblov, zapájanie káblov, osadzovanie rozvádzačov a...
2016-2017 Actemium – Leuven, Belgicko
montáž káblových žľabov, ťahanie káblov, zapájanie káblov, osadzovanie rozvádzačov a...
2016-2017 Actemium – Leuven, Belgicko
montáž káblových žľabov, ťahanie káblov, zapájanie káblov, osadzovanie rozvádzačov a...
2016-2017 Actemium – Leuven, Belgicko
montáž káblových žľabov, ťahanie káblov, zapájanie káblov, osadzovanie rozvádzačov a...
2016-2017 Actemium – Leuven, Belgicko
montáž káblových žľabov, ťahanie káblov, zapájanie káblov, osadzovanie rozvádzačov a...
2016 – Cegelec BV – Rotterdam Gate Terminal
Holandsko. Montáž káblových žľabov, ťahanie káblov, zapájanie káblov, osadzovanie rozvádzačov...

Profil spoločnosti Slotraco s.r.o.

SLOTRACO s r.o. poskytuje široký sortiment svojich činností vykonávaných špičkovými odborníkmi vo svojej oblasti:
 • silnoprúdová elektrotechnika do 440kV /trafostanice, rozvodne, vzdušné a káblové rozvody/
 • montáž, oživenie a uvedenie do prevádzky
 • opravy, údržba, záručný a pozáručný servis el.zariadení do 110 kV
 • odborné revízie a skúšky elektrických zariadení
 • dozorovanie a riadenie stavieb a poradenská činnosť
 • projekčná činnosť
 • výroba elektrických rozvádzačov do 1000V a 2500A, vrátane kompenzácie účinníku
 • Realizácia fotovoltických elektrární
 • Konzultačná a realizačná činnosť pre zníženie spotreby elektrickej energie
 • priama zahranično-obchodná činnosť a zastupovanie spoločností na zahraničných i domácom trhu
 • outsourcing údržby a prevádzky elektro
Hlavné zameranie
 • energetický priemysel
 • chemický priemysel
 • distribučná sieť elektro do 440kV
 • priemysel papiera a celulózy
 • kožiarsky priemysel
 • stavebníctvo
 • potravinársky priemysel
 • plynárenský priemysel
Kam smerujeme

Našim obchodným partnerom poskytujeme komplexné služby, ktoré im pomôžu najefektívnejšie využiť ich investície, modernizovať a uľahčiť ich činnosť.

Ku každému zákazníkovi pristupujeme individuálne so zárukou riešenia optimálnej kombinácie kvality, spoľahlivosti a ceny. Vzhľadom na široké priame kontakty s rôznymi výrobcami sme fexibilní pri výbere prvkov.
Nastúpili sme cestu k získaniu certifikátu systému riadenia kvality podľa normy ISO 9001.

Dôvera za dôveru

Uchádzame sa o Vašu zákaznícku dôveru a veríme, že ju získame práve tak ako sme získali dôveru výrobcov ktorých obchodne a servisne zastupujeme:
 • BEZ Transformátory a.s. Bratislava, BEZ Group - distribučné a výkonové transformátory
 • ELBA a.s. , Kremnica - armatúry vzdušných vedení pre VN, VVN
 • NES s.r.o. , Dubnica n/Váhom - nabíjače batérii
 • KŘIŽÍK a.s., Prešov - elektromery
 • LANÁ s.r.o., Žiar n/Hronom - laná elektrických vedení
 • PRAMAC Group, Italy - náhradné zdroje el.energie do 2,3 MW
 • Schrack Technik s.r.o. , Martin - celý sortiment ponuky SCHRACK
 • NILED, France - zariadenia pre distribúciu NN
 • EMH, Germany - elektromery
 • GE Jenbacher - kogeneračné jednotky
 • MICAFFIL Švajčiarsko - stenové a transformátorové priechodky
STC SLOTRACO, s.r.o., Kolonáda 944, 972 01 BOJNICE, Slovenská Republika
Created by WebCreative.info © 2010 - 2024 All rights reserved.