Kvalita Precíznosť Bezpečnosť
elektroinštalácie, outsourcing údržby a prevádzky elektro,
dozorovanie a riadenie stavieb a poradenská činnosť

Referencie Slotraco s.r.o.

Prehľad referencií 2001 – 2009
2001 Rekonštrukcia rozvodne 22 kV – SPP Bratislava GR
2001...
Siemens
Centrale Emilie Huchet,Carling, projet Siemens, FR - Cable tray,Cable pulling,Cable...
FAURECIA, Flers 2008
Výrobný závod a vývojové stredisko autosedačiek - FAURECIA, Flers, realizované...
DALKIA SURESNES , FR
Komletná elektroinštalácia technologickej linky na výrobu chladu, Paris Francúzko, realizované...
PLACO PLATRE, Vajous (FR)
Kompletná elektroinštalácia vstupnéj technologickéj linky-PLACO PLATRE, Vajous vo Ferancúzku, realizované...
Vodáreň H.L.R. Paris, FR
Kompletná elektroinštalácia vstupnej technologickej linky. realizované v Paríži vo Farncúzku...
ABB - Pravenec
Inštalácia zapuzdrenej 110 kV rozvodne ABB - Pravenec v roku...

Prehľad referencií 2001 – 2009

2001 Rekonštrukcia rozvodne 22 kV – SPP Bratislava GR
2001 Automatický záskok prívodov 22 kV, TS 22/0,4 kV, jej celková prestavba a rekonštrukcia - CMK Žarnovica
2001 3 ksTransformátory 6/O,4 kV, dodávka a inštalácia chladiace veže SE a.s ENO o.z.
2001 Dlhodobá údržba TS 22/0,4kV , YAZAKI, Prievidza
2001 1 ks Transformátor budenia, SE a.s. ENO o.z. dodávka a inštalácia/ŠKODA Plzeň
2001 BÚ rozvodňa VS 6 kV,ENO B

2002 Rekonštrukcia TS 22/O,4 kV, POĽNOVTÁČNIK a.s Lehota pod Vtáčnikom
2002 Rekonštrukcia NN elektroinštalácie a odstraňovanie závad po revíziach elektro 22 kV,0,4kV - ELBA a.s. Kremnica
2002 Projektová dokumentácia - ELBA a.s. Kremnica
2002 TS 22/0,4 kV COLLE SLOVAKIA s.r.o. Bošany
2002 Projektová dokumentácia kompenzácie účinníka VN a NN –CELEX Banja Luka, BiH
2002 Štúdia - Vzájomná zámena vypínačov prívod. polí rozvodní VS ENOB

2003 2 ks transformátory 6/0,4 kV epoxidové - VS ENOB dodávka a montáž
2003 11 ks transformátorové VN,VVN priechodky - SE ENO dodávka a montáž
2003 Inštalácia kompletnej kompenzácie účinníka VN a NN –Celex Banja Luka, Bosna a Hercegovina
2003 Testing a commissioning kompenzácia Banja Luka
2003 Rekonštrukcia VN, 6kV rozvodne-CELEX, BiH
2003 Kompenzácia účinníka dodávka inštalácia - Poľnovtáčnik Lehota pod Vtáčnikom
2003 Predkontraktačná štúdia – VN kompenzácia oblúkových pecí NCHZ
2003 TS 22/04 kV AEROSPOOL Bojnice

2004 Rekonštrukcia TS 22/0,4, COLLE Slovakia
2004 Rekonštrukcia TS 22/0,4kV GUMPROX Bošany
2004 Dodávka,supervízia VVN priechodky TS 110 kV ZŤS Martin/ ELV Bratislava
2004 Projektová dokumentácia - diaľkovo ovládané úsek. odpínače B.Bystrica /SSE
2004 Rozvodňa 110/22kV Nové Zámky, rekonštrukcia
2004 Rozvodňa 110/22kV Topoľčany, rekonštrukcia R 22kV
2004 Rozvodňa 110/22kV Trenčín-Juh, rekonštrukcia R 22kV
2004 R 110/22kV, PSA Peugeot-Citroen Trnava
2004 SSE a.s.Projekty zahustení TS - 5 ks
2004 HUB a.s.Prievidza-štúdia-Optimalizácia stávajúcich silových rozvodov bane Nováky a bane Cígeľ 2004 Rekonštrukcia NN mestských rozvodov Partizánske ZSE 2004 Rozvodňa 110/22kV Pravenec - stavba a rekonštrukcia 2004/2005 Slovenský elektroenergetický dispečing - nová stavba Žilina VN prípojky, VN/NN rozvodňa, Vlastná spotreba, Silové rozvody a rozvádače, Verejné osvetlenie, RIS
2004/2005 PVE Čierny Váh - Varovný a vyrozumnievací systém VUJE a.s.
2004/2005 ALCATEL Lipt.Hrádok VN/NN rozvodňa - rekonštrukcia

2005 Tatravagónka Poprad - VN napájanie a TS kompresorovne /Atlas Copco
2005 T.E. -Tepelná energia s.r.o. Prievidza - Prekládka - zakáblovanie VN vedení
2005 SKANSKA BS a.s. - trafostanica 22/0,4kV, VN prípojka
2005 SSE a.s. - Projekty rekonštrukcii a zahustení TS .- 15proj.
2005 TOPVAR Topoľčany, inštalácia VN rozvodne 22kV, 7 polí /Enermont/
2005 Kompletná rekonštrukcia osvetlenia, Kanianka
2005 TS 22/0,4 kV a primárne a sekundárne siete , Bojná /Enermont/
2005 NN rozvodne a NN rozvody, LIDL velkosklad Prešov
2005 DGS a MAR Sabinov , ZVJS -Väznica Sabinov

2006 TS 22/0,4kV - TONDACH Slovensko s.r.o.
2006 Prevádzkové predpisy pre TESCO STORES a.s. - 36 obch.domov
2006 Outsourceing údržby a prevádzky pre TESCO STORES a.s. - 36 obch.domov
2006 Úprava NN royvodní TESCO 18 obch domov
2006 VN rozvodňa, VN prípojka a kompletná elektroinštalácia HOTEL ZOBOR Prievidza
2006 Prekládka VN vedenia a trafostanica KUPA a.s. Nováky
2006 Trafostanica VN a elektroinštalácia sladov ASKO Nitra

2007 Úprava na nové štandardy zapojenia hlavného napájania TESCO 22 obch. domov
2007 Náhradný zdroj dodávka a inštalácia Brothers Enterpr. Slovakia 200kVA
2007 Náhradný zdroj ZWC Topolčany 80 kVA
2007 Mondi Ružomberok- rekonštrukcia hlavnej rozvodne NN
2007 Trafostanica 22/0,4kV Baumax Prievidza
2007 Trafostanica 22/0,4 kV a NN rozvody SPP Nitra
2007 Trafostanica a NN rozvody MILSY Bánovce n.Bebravou
2007 Rekonštrukcia VN rozvodne Hotel Kaskády ,VN Vzdušná prípojka
2007 Rekonštrukcia osvetlenia a automatík osvetlenia TESCO STORES SR16hypermarketov
2007/2008 Kompletná elektroinštalácia -Trafostanice, DGS, Rozvodne, rozvody a technolog. rozvody
2007/2008 Vodáreň H.L.R. Paris, FR Kompletná elektroinštalácia vstupnej technologickej linky

2008 Vodáreň Orly, FR - rekonštrukcia NN rozvodní a silových rozvodov
2008 DALKIA SURESNES Paris, FR - komletná elektroinštalácia technolog. linky na výrobu chladu
2008 Väznica Fleury Merogis Paris, FR - elektroinštalácie, výrobné technolog. priestory
2008 SED Žilina – rozšírenie technologických elektrorozvodov
2008 TESCO Strores SR - rekonštrukcie a opravy obchodných domov
2008 Laser MegajouleCEA, Le Barp, FR - komplet elektroinštalácia, testing
2008 Priemyselný park M.Bielice -Trafostanice a distribučné rozvody
2008 Priemyselný park Bánovce n Bebravou-Trafostanice a distribučnérozvody
2008 Faurecia, Flers, FR- výrobný závod a vývojové stredisko autosedačiek -kompletná elektroinštalácia osvetlenia
2009 Elekráreň Siemens ,Emilie Huchet,Carling ,FR- komletná elektroinštalácia, testing
2009 Zimné lyžiarske stredisko, Fackovske sedlo,SR- kompletná elektroinštalácia.
2009 Safety Electrical Energy Unit with Dieselgenerators- UHV S/S – Sucany,Levice,Moldava,SR-Erection,cabeling and cable connection.
STC SLOTRACO, s.r.o., Kolonáda 944, 972 01 BOJNICE, Slovenská Republika
Created by WebCreative.info © 2010 - 2023 All rights reserved.